Zmień sposób myślenia, a zmienisz sposób uprawy

ziemia_988324.jpg

Przywracanie glebie jej naturalnych właściwości

Mikroorganizmy są współtwórcami struktury gleby , W ostatnich latach bardzo dużą rolę przypisuje się naturalnym bakteriom glebowym, które od zawsze towarzyszyły uprawom rolniczym, jednakże wskutek intensywnych upraw ich ilość drastycznie zmalała i zostały zaburzone naturalne procesy występujące w glebie  takie jak: rozkład resztek organicznych, tworzenie próchnicy, niszczenie organizmów chorobotwórczych, brak odpowiedniego środowiska biologicznego do rozwoju korzeni roślin oraz zmniejszenie lub całkowity brak przyswajalności dla roślin niektórych pierwiastków takich jak fosfor, azot, żelazo.

Poznajmy podstawowe procesy: humifikacja

proces przekształcania się substancji organicznych (szczątków roślinnych lub zwierzęcych) w próchnicę (humus) pod wpływem drobnoustrojów glebowych i czynników atmosferycznych.
W wyniku humifikacji powstaje humus glebowy, nadający ciemne zabarwienie górnym poziomom genetycznym profilu glebowego.


PRO-BIOTECHNOLOGIA - NOWOCZESNY POWRÓT DO KORZENI CZYLI SPRAWDZONYCH METOD AGROTECHNICZNYCH


Wykorzystanie w sposób zrównoważony postępu technicznego i biologicznego w uprawie, ochronie i nawożeniu roślin, mającym w szczególnej pieczy ochronę ludzi i środowiska.

Powrót do korzeni nie oznacza jednak powrotu do prymitywnych metod gospodarowania, lecz sprawdzonych metod agrotechnicznych, takich jak np. nawożenie organiczne wspomagane współczesnymi osiągnięciami pro-biotechnologii.

Pro-biotechnologia jest właśnie tym najważniejszym krokiem w dążeniu do tak pożądanej obecnie integrowanej produkcji żywności pozwalającej na uzyskanie, a następnie wprowadzenie do obrotu wysokiej jakości produktów rolnych.
Image

Mikroorganizmy

Mikroorganizmy uaktywniają niedostępne składniki pokarmowe, pozwalając na znaczne ograniczenie nawożenia mineralnego.

Drobnoustroje w glebie działają kompleksowo, wpływając na pożądane zmiany biochemiczne, takie jak :
podnoszenie biologicznej aktywności gleby,
poprawa żyzności i urodzajności,
tworzenie struktury gruzełkowatej,
regulowanie stosunków powietrzno-wodnych gleby,
przyspieszenie rozkładu masy organicznej
zwiększenie dostępności makro- i mikroelementów z form zalegających w glebie, do tej pory niedostępnych.
Image

Najlepszy nośnik - płyn RNP

Czym jest płyn RNP?
Woda składa się z grup cząsteczek H2O. Dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii duże skupiska cząsteczek wody ulegają rozbiciu na niewielkie, uporządkowane grupy tzw. klastery. Badania pozwoliły stwierdzić, że rewitalizacja plazmą niskotemperaturową ma szczególne właściwości. Płyn RNP jest doskonałym nośnikiem dla aktywnych związków.
Image

Higienizacja gleby

Higienizacja gleb związana jest głównie z profilaktyką ochrony gleb.
Celem jej jest wypracowanie i stosowanie optymalnych systemów użytkowania, gwarantujących ekologiczno-zdrowotne warunki bytowania ludzi i zwierząt oraz produkcji środków żywności.

Higienizacja środowiska glebowego realizowana jest poprzez racjonalną, nawozową gospodarkę biomasą, racjonalną gospodarkę odpadami z produkcji rolnej, optymalizację nawożenia, stosowanie chemicznych środków ochrony roślin, dostosowanie i racjonalizację struktury użytkowania terenu,
odpowiedni dobór upraw.

Rekultywacja gleby jest zabiegiem mającym na celu ponowne włączanie do produkcji rolniczej bądź leśnej obszarów zdegradowanych i zdewastowanych.
Image

DZIĘKI BIOTECHNOLOGII POWSTAŁY NASZE PRODUKTY
- WIOSNA ECO PLANTES

- LATO ECO NUTRITION

- JESIEŃ ECO REGE

WIOSNA - ECO PLANTES

ECO DECOMPOSITION

JESIEŃ - ECO REGE

ECO DEZ SV 5

KONTAKT

Kreator formularzy by JoomlaShine

Dane kontaktowe

+48 694 985 906

biuro@eco-gefana.pl

Eco-gefana Sp. zo.o. 
Katowice, ul. Chorzowska 6

NIP:524 281 76 87